Tiedote 2/2018

Vesiosuuskunta Majava

HALLITUKSEN TIEDOTE 2/2018 20.11.2018

Hei

Osuuskunnan tiedotteen 2/2018 aiheita:

  1. Vuosikokouksen päätös vesiliittymän liittymismaksun tasauksesta
  2. Kurkisensaaren hankkeen tilanne ja rahastomaksujen laskutus
  3. Vesimittareiden luentapyyntö

Vuosikokouksen päätös vesiliittymän liittymismaksun tasauksesta

Vuoden 2018 vuosikokous päätti tasata kaikkien alueiden vesiliittymän liittymismaksun saman suuruiseksi. Vuosikokouksen päätöksen myötä vesiliittymä maksaa kaikilla osa-alueilla jatkossa 5.721,25 euroa, mikä on sama summa kuin 1-vaiheen jälkiliittyjä on joutunut maksamaan liittymästään huomioiden lisäliittymismaksun.

Samalla päätettiin, että liittymismaksujen ylijäämien kertymällä palautetaan vuosittain 2-, 4- ja 6-alueen alkuperäisille liittyjille heidän maksamaa palautuskelpoista liittymismaksua niin kauan, että heidän suorittama osuus vastaa 5.721,25 euron liittymismaksua.

Käytännössä ylijäämää voi kertyä vuosittain eri osa-alueille rakennettavien uusien vesiliittymien liittymismaksuista, joista vähennetään niiden rakentamiskustannukset.

Palautus tapahtuu aina vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Hallitus tekee laskelman tilinpäätökseen, josta selviää, onko ylijäämää kertynyt. Kun laskelma on vuosikokouksessa vahvistettu, suoritetaan palautukset sen jälkeen. Eli mitään nopeaa palautusta ei ole odotettavissa, vaan palautukset jakautuvat usealle vuodelle. Ensimmäisen kerran palautus voidaan suorittaa ensi vuonna, kun tilinpäätös kaudelta 2018 on vahvistettu.

Palautettavien liittymismaksuosuuksien määrät eri osa-alueilla:

Osa-alue 2 Kantalan alue

Alkuperäinen vahvistettu liittymismaksu 7014,56 €. Palautettavaa 1293,31 €.

Osa-alue 4 Narilan alue

Alkuperäinen vahvistettu liittymismaksu 7999,82 €. Palautettavaa 2278,57 €

Osa-alue 6 Valkeamäen alue

Alkuperäinen vahvistettu liittymismaksu 7904,83 €. Palautettavaa 2183,58 €

Jätevesiverkoston liittymismaksut säilyvät osuuskuntakokousten vahvistamien menoselvitysten suuruisina.

Kurkisensaaren hankkeen tilanne ja rahastomaksujen laskutus

Kurkisensaaren viemäröinti -hanke oli keväällä useamman kuukauden keskeytyksessä maankäytöllisistä asioista johtuen. Osuuskunnalla oli kaksi viemäri- ja vesijohdon sijoituslupahakemusta jätettynä kaupungille, joista nyt syksyyn mennessä saimme toisesta myönteisen päätöksen. Toiseen lupaa vielä odottelemme.

Hankkeen alkuperäisessä vesi- ja viemärilinjaston suunnitelmassa oli noin 19 kilometriä, ja liittymiä alun perin ELY-keskuksen hakemuksen jättöaikaan 44 kpl. Kaupungilta haimme marraskuussa 2016 avustusta hankkeelle, jolloin liittyjiä oli ilmoittautunut jo 51 kpl. Tuolloin arvelimme, että haettavaa avustuksen määrää ei tarvitsisi muuttaa.

Hankkeen rakentamisen aikana liittyjämäärä on kasvanut jo 62 kiinteistöön. Hankkeen laajuus on kasvanut kaikkiaan n. 35% ja tämä on näkynyt myös kustannuksissa. Hankkeen toteutuma oli syksyllä 1.005.405,15 € alv 0%. Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus tulee olemaan n. 1.120.000 € alv 0%. Hallitus haki Mikkelin kaupungilta 50% avustusta Kurkisensaaren viemäröinti -hankkeen alkuperäisen kustannuksen ja muuttuneen kustannuksen erolle 270.000 €, jolloin lisäavustuksen määrä on 135.000 €. Kaupunki teki myönteisen päätöksen avustuksesta.

Hallituksen laatiman arvion perusteella rakennuskustannus kiinteistöä kohti tulee olemaan suunnilleen se mitä liittymissopimuksessa on arvioitu (liittymismaksu 1.885 euroa + lainaosuutta 5.415 €, yhteensä 7.300 €).

Koska luottolaitos aloitti jo luoton lyhennyksien perimisen lainasopimuksen mukaisesti, aloittaa myös osuuskunta asiakkaiden lainaosuuksien laskutuksen. Jokaisesta viemäriliittymästä laskutetaan nyt syksyllä ja ensi keväänä pääomalyhennystä 193,39 € + korot. Liitteenä on lyhennyssuunnitelma.

Samalla laskutetaan myös vesiliittymien lainaosuudet, jos asiakkaalla on otettuna uusi vesiliittymä. Lyhennyksen määrä erässään on 84,34 € johon lisätään korko. Liitteenä on niin ikään vesiliittymän lyhennyssuunnitelma.

Mittareiden luenta

Osa teistä varmaan ihmettelee miksi mittareita ei lueta etänä, vaikka kiinteistölle on vaihdettu etäluettava vesimittari.  Syy on se, että kiinteistön omistajan on hyvä käydä edes kerran vuodessa katsomassa mitä vesimittarille kuuluu. Osuuskunta kyllä lukee määräajoin mittarit myös etänä, mutta se tapahtuu vain erikseen rajoitetuille alueille ja luentaväli on noin 3–5 vuotta. Eli osuuskunnan verkoston alueella käydään vuosittain vain yhdellä alueella lukemassa mittarit etänä. Etäluennalla on tarkoitus täydentää ilmoitettuja lukemia ja seurata samalla luennan oikeellisuutta.

On aika lukea vesimittarit. Ohessa on vesimittareiden luentakortti.

On tärkeää, että kiinteistön omistaja käy edes kerran vuodessa katsomassa vesimittarin tilanteen. Siksi myös niille liittyjille, joilla jo on etäluettava mittari, on lähetetty tämä mittarin luentapyyntö. Tarkistakaa tietonne ja täydentäkää tietojanne tarvittaessa osuuskunnan kappaleeseen ja postittakaa luentakortti, tai ilmoittakaa tiedot osuuskunnan kotisivuilta löytyvällä lomakkeella: www.vesiosuuskuntamajava.fi > Ajankohtaista > VESIMITTARILUKEMA 2018

Ilmoita vesimittarin uusi lukema ENSISIJAISESTI www.vesiosuuskuntamajava.fi nettisivujen lomakkeella. Jos nettilomakkeen täyttäminen ei tule kysymykseen, lähetä ohessa oleva lukemakortti postitse, viimeistään 10.12.2018.

Kiinteistösulut

Muistutamme edelleen, että sulkekaa kiinteistön sulku, kun poistutte kiinteistöltä pidemmäksi aikaa kuin pariksi päiväksi. Muistakaa kääntää sulku aina täysin ääriasentoon. Erityisen tärkeää sulun oikeanlainen avaaminen ja sulkeminen on ns. talvisulkujen kohdalla. Mikäli sulkua ei käännetä täysin auki tai täysin kiinni, niin vettä valuu maahan tyhjennysputken kautta ja aiheuttaa tarpeetonta vian etsintää ja vuotovettä osuuskunnalle.

Hallitus


« Takaisin
©2020 Vesiosuuskunta Majava - MMD Networks Oy